08 czerwca 2012 ~ komentarze 4

39 majowych zmian w Google

GoogleGoogle, na swoim blogu, opublikował listę 39 zmian w algorytmie wyszukiwarki, które nastąpiły w maju. Przyznam szczerze, że po 50 marcowych i 52 kwietniowych zmianach w algorytmie Google liczyłem na co najmniej 60 zmian w maju. Wygląda na to, że Google przystopowało, miejmy nadzieję, że taka tendencja utrzyma się na dłużej. Do najważniejszych według mnie majowych zmian należy zaliczyć zmianę sposobu generowania tytułu w wynikach wyszukiwania, lepsze wykrywanie systemów wymiany linków oraz postawienie większego nacisku na świeżość stron. Pozostałe zmiany w większości dotyczą poszczególnych krajów oraz poprawy wyświetlania wyników dla zapytań związanych ze sportem.

 

Generowanie tytułów w Google

Trigger alt title when HTML title is truncated. [launch codename „tomwaits”, project codename „Snippets”] We have algorithms designed to present the best possible result titles. This change will show a more succinct title for results where the current title is so long that it gets truncated. We’ll only do this when the new, shorter title is just as accurate as the old one.

Wolne tłumaczenie:
Zamiana tytułu, gdy jest ucięty w wynikach wyszukiwania. Posiadamy algorytmy mające na celu przedstawienie jak najlepszych z możliwych wyników dla tytułów stron. Zmiana ta sprawi, że w wynikach wyszukiwania pojawi się więcej zwięzłych tytułów dopasowanych do obecnej na stronie treści w momencie, kiedy aktualny tytuł z powodu swojej długości jest ucinany. Będziemy to robić tylko wtedy, gdy nowy, krótszy tytuł będzie idealnie pasował do jego starej wersji.

Efficiency improvements in alternative title generation. [launch codename „TopOfTheRock”, project codename „Snippets”] With this change we’ve improved the efficiency of title generation systems, leading to significant savings in cpu usage and a more focused set of titles actually shown in search results.

Wolne tłumaczenie:
Usprawnienia w generowaniu alternatywnych tytułów. Dzięki tej zmianie uzyskaliśmy poprawę efektywności systemów wytwarzających alternatywne tytuły, co prowadzi do znacznych oszczędności w użyciu procesora i jest bardziej skoncentrowany na zestawie tytułów faktycznie wyświetlanych w wynikach wyszukiwania.

Better demotion of boilerplate anchors in alternate title generation. [launch codename „otisredding”, project codename „Snippets”] When presenting titles in search results, we want to avoid boilerplate copy that doesn’t describe the page accurately, such as “Go Back.” This change helps improve titles by avoiding these less useful bits of text.

Wolne tłumaczenie:
Lepsza wymiana anchorów podczas generowania alternatywnych tytułów. Podczas prezentacji tytułów w wynikach wyszukiwania, chcemy uniknąć szablonowych kopi anchorów, które dokładnie nie opisują strony do której prowadzą, np. „Wróć” czy „Czytaj dalej”. Zmiana ta pomaga poprawić tytuły poprzez unikanie mniej użytecznych bitów tekstu.

 

Lepsze wykrywanie SWL

Better application of inorganic backlinks signals. [launch codename „improv-fix”, project codename „Page Quality”] We have algorithms in place designed to detect a variety of link schemes, a common spam technique. This change ensures we’re using those signals appropriately in the rest of our ranking.

Wolne tłumaczenie:
Lepsze stosowanie zwrotnych sygnałów nieorganicznych. Posiadamy algorytmy służące do wykrywania różnego rodzaju programów wymiany linkami, oraz wykrywania stosowania innych technik spamerskich. Zmiana ta zapewnia nam używanie tych sygnałów przy tworzeniu rankingu stron.

Improvements to Penguin. [launch codename „twref2”, project codename „Page Quality”] This month we rolled out a couple minor tweaks to improve signals and refresh the data used by the penguin algorithm.

Wolne tłumaczenie:
Udoskonalenie Google Penguin Update. W tym miesiącu wdrożyliśmy kilka nowych, drobnych poprawek służących do poprawy odbierania sygnałów oraz odświeżenia danych używanych przez algorytm pingwina.

 

Świeżość stron

Better detection of major new events. [project codename „Freshness”] This change helps ensure that Google can return fresh web results in realtime seconds after a major event occurs.

Wolne tłumaczenie:
Lepsze wykrywanie nowych, ważnych wydarzeń.. Zmiana ta zapewnia zwrócenie większej liczby świeżych wyników w czasie rzeczywistym, nawet kilka sekund po poważnym zdarzeniu.

Smoother ranking functions for freshness. [launch codename „flsp”, project codename „Freshness”] This change replaces a number of thresholds used for identifying fresh documents with more continuous functions.

Wolne tłumaczenie:
Płynniejsza funkcja rangi dla świeżych wyników. Zmiana ta zastępuje szereg progów stosowanych przy identyfikacji nowych dokumentów z większą ilością funkcji ciągłych.

Better detection of searches looking for fresh content. [launch codename „Pineapples”, project codename „Freshness”] This change introduces a brand new classifier to help detect searches that are likely looking for fresh content.

Wolne tłumaczenie:
Lepsze wykrywanie wyszukiwań poszukujących nowych treści. Zmiana ta wprowadza nowy klasyfikator, który pomoże wykryć wyszukiwania, które poszukują nowych treści.

Freshness algorithm simplifications. [launch codename “febofu”, project codename „Freshness”] This month we rolled out a simplification to our freshness algorithms, which will make it easier to understand bugs and tune signals.

Wolne tłumaczenie:
Uproszczenia algorytmu świeżości. W tym miesiącu rozwijaliśmy uproszczenie naszych algorytmów świeżości, które ułatwiają zrozumienie błędów i sygnałów dźwiękowych.

Autorem tekstu jest Wojtek Tyluś. Powyższy tekst jest moją osobistą opinią, mogę się mylić a Ty nie musisz się z nią zgadzać.

Witajcie na moim blogu

Blog Wojtka Nazywam się Wojtek Tyluś i jestem autorem tego bloga. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące m.in.: SEO, serwisów społecznościowych, a także dowiesz się co słychać ciekawego w sieci. Wiadomości, które z jakiegoś powodu nie trafiły na bloga, znajdziecie śledząc moje profile społecznościowe, zwłaszcza na Facebooku oraz Google+. Zapraszam.

4 komentarze to “39 majowych zmian w Google”

 1. Krystian Piątek 8 czerwca 2012 at 10:59 Permalink

  Jednym słowem świeżość jest sexy :)

  • Wojtek 8 czerwca 2012 at 11:37 Permalink

   Dzięki za przypomnienie, właśnie zdałem sobie sprawę, że już w marcu Google o tym trąbiło pisząc:

   More precise detection of old pages. [launch codename „oldn23″, project codename “Freshness”] This change improves detection of stale pages in our index by relying on more relevant signals. As a result, fewer stale pages are shown to users.

   Większa precyzja wykrywania starych stron. [nazwa kodowa „oldn23″, nazwa projektu “Freshness”] Zmiana ta poprawia wykrywanie dawno nie aktualizowanych stron w naszym indeksie poprzez oparcie się na bardziej istotnych sygnałach. W rezultacie użytkownikom wyświetlana jest mniejsza ilość dawno nie aktualizowanych stron.
   Niestety zalatuje to trochę dyskryminacją. Może nie do końca, jednak dobrze wiemy, że niektóre branże nie wymagają częstych aktualizacji. Jak w takim razie uchronić się przed spadkiem? Może wystarczy raz na jakiś czas odświeżyć bazę danych, “przewietrzyć” serwer czy też nadpisać istniejące pliki.

 2. Sebastian Jakubiec 9 czerwca 2012 at 16:58 Permalink

  Mam nadzieję, że Google utrzyma w tradycji informowani o zmianach, natomiast ilość zmian mogła by się lekko zmniejszyć. Przecież ileż można poprawiać ;) Wychodzi z tego, że mieli 141 słabych punktów w algorytmie, których do tej pory nie poprawiali i nagle trzy miesiące mają odmienić świat :D


Leave a Reply